Mấy vấn đề đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay\

Sách tập hợp những bài nghiên cưú, phân tích cơ chế tác động của kinh tế thị trường đối với đạo đức, xu hướng vận động và biến đổi của đạo đức trong điều kiện hiện nay; lý giải vai trò của đạo đức cùng những giải pháp kinh tế, xã hội, giáo dục trong việc xây dựng đạo đức trong điều kiện kinh tế thị...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Trọng Chuẩn
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH & NVQG. Viện Triết học
Đồng tác giả: Nguyễn, Văn Phúc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách tập hợp những bài nghiên cưú, phân tích cơ chế tác động của kinh tế thị trường đối với đạo đức, xu hướng vận động và biến đổi của đạo đức trong điều kiện hiện nay; lý giải vai trò của đạo đức cùng những giải pháp kinh tế, xã hội, giáo dục trong việc xây dựng đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường
Mô tả vật lý:320tr.