Mấy vấn đề đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay\

Sách tập hợp những bài nghiên cưú, phân tích cơ chế tác động của kinh tế thị trường đối với đạo đức, xu hướng vận động và biến đổi của đạo đức trong điều kiện hiện nay; lý giải vai trò của đạo đức cùng những giải pháp kinh tế, xã hội, giáo dục trong việc xây dựng đạo đức trong điều kiện kinh tế thị...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Trọng Chuẩn
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH & NVQG. Viện Triết học
Đồng tác giả: Nguyễn, Văn Phúc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01901nam a2200301 a 4500
001 5641
005 20161019034521.0
008 041007s2003####vm |||||||||||||||||vie||
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
080 |a 32(V)2 
082 |2 23  |a 339.0973  |b M126v 
100 |a Nguyễn, Trọng Chuẩn 
245 1 |a Mấy vấn đề đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay\   |c Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Văn Phúc 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2003 
300 |a 320tr. 
520 |a Sách tập hợp những bài nghiên cưú, phân tích cơ chế tác động của kinh tế thị trường đối với đạo đức, xu hướng vận động và biến đổi của đạo đức trong điều kiện hiện nay; lý giải vai trò của đạo đức cùng những giải pháp kinh tế, xã hội, giáo dục trong việc xây dựng đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường 
653 |a Đạo đức 
653 |a Kinh tế thị trường 
700 |a Nguyễn, Văn Phúc 
710 |a Trung tâm KHXH & NVQG.  |b Viện Triết học 
911 |a Convert  |b 07/10/2004  |c Administrator  |d NAL040005701 
942 |c BK 
999 |c 5476  |d 5476 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 339_097300000000000_M126V  |7 0  |9 14564  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 339.0973 M126v  |p VV00016590  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 339_097300000000000_M126V  |7 0  |9 14565  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 339.0973 M126v  |p VV00016591  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 339_097300000000000_M126V  |7 0  |9 14566  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 339.0973 M126v  |p VV00016588  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 339_097300000000000_M126V  |7 0  |9 14567  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2004-10-07  |e Khác  |o 339.0973 M126v  |p VV00016589  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK