Trích dẫn APA

Đinh, V. L. Bầu cử là một trong những hình thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.

Chicago Style Citation

Đinh, Văn Liêm. Bầu Cử Là Một Trong Những Hình Thức Nhân Dân Thực Hiện Quyền Lực Nhà Nước.

Trích dẫn MLA

Đinh, Văn Liêm. Bầu Cử Là Một Trong Những Hình Thức Nhân Dân Thực Hiện Quyền Lực Nhà Nước.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.