Sự hình thành của phần chung pháp luật hình sự 10 năm đầu sau cách mạng (1945-1955) và nghĩ tới chế định đại xá trong pháp luật hình sự đương đại (Kỳ I) /

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Cảm
Đồng tác giả: Lê, Văn Năm
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00681naa a2200181 4500
005 20161123200514.0
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
100 1 |a Lê, Văn Cảm 
245 1 0 |a Sự hình thành của phần chung pháp luật hình sự 10 năm đầu sau cách mạng (1945-1955) và nghĩ tới chế định đại xá trong pháp luật hình sự đương đại (Kỳ I) /  |c Lê Văn Cảm, Lê Văn Năm 
653 |a Luật hình sự 
653 |a Phần chung 
653 |a Lịch sử  |a pháp luật 
653 |a Chế định đại xá 
700 1 |a Lê, Văn Năm 
773 0 |g 2016, Số 19, tr.15-18  |t Tòa án nhân dân 
942 |2 ddc  |c BT 
999 |c 55111  |d 55111