Trích dẫn APA

Mai Bộ. Những điểm mới của phần thứ nhất "Những quy định chung" Bộ luật hình sự năm 2015 (Tiếp theo kỳ trước và hết).

Chicago Style Citation

Mai Bộ. Những điểm Mới Của Phần Thứ Nhất "Những Quy định Chung" Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (Tiếp Theo Kỳ Trước Và Hết).

Trích dẫn MLA

Mai Bộ. Những điểm Mới Của Phần Thứ Nhất "Những Quy định Chung" Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (Tiếp Theo Kỳ Trước Và Hết).

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.