Những điểm mới của phần thứ nhất "Những quy định chung" Bộ luật hình sự năm 2015 (Tiếp theo kỳ trước và hết) /

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai Bộ
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00507naa a2200145 4500
005 20161128004555.0
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
100 0 |a Mai Bộ 
245 1 0 |a Những điểm mới của phần thứ nhất "Những quy định chung" Bộ luật hình sự năm 2015 (Tiếp theo kỳ trước và hết) /  |c Mai Bộ 
653 |a Bộ luật hình sự 
653 |a Những quy định chung 
773 0 |g 2016, Số 15, tr.15-17, 14  |t Tòa án nhân dân 
942 |2 ddc  |c BT 
999 |c 55203  |d 55203