Trích dẫn APA

Giới thiệu những điểm mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (Kỳ I).

Chicago Style Citation

Giới Thiệu Những điểm Mới Của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 (Kỳ I).

Trích dẫn MLA

Giới Thiệu Những điểm Mới Của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 (Kỳ I).

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.