Xử lý kỷ luật lao động - Những vấn đề cần hoàn thiện bảo đảm quyền của người lao động /

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Bình An
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00579naa a2200169 4500
005 20161214195329.0
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
100 1 |a Nguyễn, Bình An 
245 1 0 |a Xử lý kỷ luật lao động - Những vấn đề cần hoàn thiện bảo đảm quyền của người lao động /  |c Nguyễn Bình An 
653 |a Kỷ luật lao động 
653 |a Quyền của người lao động 
653 |a Người lao động 
653 |a Luật lao động 
773 0 |g 2016, Số 5, tr.18-23  |t Tòa án nhân dân 
942 |2 ddc  |c BT 
999 |c 55354  |d 55354