Trích dẫn APA

Nguyễn, T. H. Kinh nghiệm phát triển du lịch của Thái Lan và một số gợi ý cho Việt Nam.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Thị Hưng. Kinh Nghiệm Phát Triển Du Lịch Của Thái Lan Và Một Số Gợi ý Cho Việt Nam.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Thị Hưng. Kinh Nghiệm Phát Triển Du Lịch Của Thái Lan Và Một Số Gợi ý Cho Việt Nam.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.