Trích dẫn APA

Nguyễn, H. L. Giải pháp giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Hoàng Lan. Giải Pháp Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính ở Việt Nam.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Hoàng Lan. Giải Pháp Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính ở Việt Nam.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.