Trích dẫn APA

Hàn, T. N. (1999). Kiến trúc cảnh quan\. Hà Nội: Xây dựng.

Chicago Style Citation

Hàn, Tất Ngạn. Kiến Trúc Cảnh Quan\. Hà Nội: Xây dựng, 1999.

Trích dẫn MLA

Hàn, Tất Ngạn. Kiến Trúc Cảnh Quan\. Hà Nội: Xây dựng, 1999.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.