Kiến trúc cảnh quan\

Sách trình bày những khái niệm cơ bản về kiến trúc cảnh quan, lược khảo lịch sử hình thành và phát triển kiến trúc cảnh quan; từ mối quan hệ giữa cảnh quan không gian trống và cảnh quan của không gian xây dựng đến các thành phần tạo thành cảnh quan rút ra các qui luật, nguyên tắc ứng dụng trong qui...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hàn, Tất Ngạn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Xây dựng, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách trình bày những khái niệm cơ bản về kiến trúc cảnh quan, lược khảo lịch sử hình thành và phát triển kiến trúc cảnh quan; từ mối quan hệ giữa cảnh quan không gian trống và cảnh quan của không gian xây dựng đến các thành phần tạo thành cảnh quan rút ra các qui luật, nguyên tắc ứng dụng trong qui hoạch và thiết kế cảnh quan
Mô tả vật lý:221tr.