Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước 2001 - 2005 trong hành động\

Sách có ích và cần thiết với các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia cải cách hành chính, chuyên gia công nghệ thông tin, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia trực tiếp hoặc quản lý hành chính nhà nước nhằm xây dựng hệ thống thông tin cải cách nền hành chính quốc gia theo kiểu hiện đại hóa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Đình Thuần
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!