Ứng dụng MACC trong xây dựng chính sách tăng trưởng xanh của một số nước trên thế giới /

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Diệu Trinh
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00679naa a22001937a 4500
005 20170209005400.0
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
100 1 |a Nguyễn, Thị Diệu Trinh 
245 1 0 |a Ứng dụng MACC trong xây dựng chính sách tăng trưởng xanh của một số nước trên thế giới /  |c Nguyễn Thị Diệu Trinh 
653 |a Đường cong chi phí biên giảm phát thải 
653 |a Ứng dụng MACC 
653 |a Bảo vệ môi trường 
653 |a Khí nhà kính 
653 |a Tăng trưởng xanh 
653 |a Kinh nghiệm quốc tế 
773 0 |g 2016, Số 8, tr.96-98  |t Kinh tế và Dự báo 
942 |c BT 
999 |c 55988  |d 55988