Khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nuôi tôm sú huyện Cầu Ngang, Trà Vinh /

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Vũ An
Đồng tác giả: Lê, Trung Hiếu, Nguyễn, Thị Búp, Nguyễn, Trường An
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương