Trích dẫn APA

(2016). Chủ quyền Hoàng sa, Trường Sa và những quy định mới về biển, đảo. Hà Nội: Thế giới.

Chicago Style Citation

Chủ Quyền Hoàng Sa, Trường Sa Và Những Quy định Mới Về Biển, đảo. Hà Nội: Thế giới, 2016.

Trích dẫn MLA

Chủ Quyền Hoàng Sa, Trường Sa Và Những Quy định Mới Về Biển, đảo. Hà Nội: Thế giới, 2016.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.