Tìm hiểu các nền văn minh trên thế giới\

Sách phác họa bức tranh toàn cảnh của các nền văn minh trên thế giới như: văn minh Châu âu, thế giới Hồi giáo, lục địa đen, Viễn Đông, Mỹ Latin... từ nguồn gốc, sự phát triển, ảnh hưởng của nó tới thế giới ngày nay

Lưu vào:
Tác giả chính: Fernand Braudel
Đồng tác giả: Hoàng, Việt, Trần, Liên Hương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách phác họa bức tranh toàn cảnh của các nền văn minh trên thế giới như: văn minh Châu âu, thế giới Hồi giáo, lục địa đen, Viễn Đông, Mỹ Latin... từ nguồn gốc, sự phát triển, ảnh hưởng của nó tới thế giới ngày nay
Mô tả vật lý:747tr.