Trích dẫn APA

Nguyễn, T. V. H., & Cao, T. T. Đặc trưng cấu trúc làng xã Nam Bộ trong lịch sử (Giai đoạn trước năm 1945).

Chicago Style Citation

Nguyễn, Thị Việt Hương, and Tự Thanh Cao. Đặc Trưng Cấu Trúc Làng Xã Nam Bộ Trong Lịch Sử (Giai đoạn Trước Năm 1945).

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Thị Việt Hương, and Tự Thanh Cao. Đặc Trưng Cấu Trúc Làng Xã Nam Bộ Trong Lịch Sử (Giai đoạn Trước Năm 1945).

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.