Đặc trưng cấu trúc làng xã Nam Bộ trong lịch sử (Giai đoạn trước năm 1945) /

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Việt Hương
Đồng tác giả: Cao, Tự Thanh
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00589naa a22001817a 4500
005 20170227193751.0
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
100 1 |a Nguyễn, Thị Việt Hương 
245 1 0 |a Đặc trưng cấu trúc làng xã Nam Bộ trong lịch sử (Giai đoạn trước năm 1945) /  |c Nguyễn Thị Việt Hương, Cao Tự Thanh 
653 |a Cấu trúc lãng xã 
653 |a Nam Bộ 
653 |a Lịch sử 
653 |a Chính quyền 
700 1 |a Cao, Tự Thanh 
773 0 |g 2016, Số 3, tr.78-84  |t Nhà nước và pháp luật 
942 |c BT 
999 |c 56393  |d 56393