Trích dẫn APA

Thornton, M. (2016). Kinh tế học cấm đoán. Hà Nội: Thế giới.

Chicago Style Citation

Thornton, Mark. Kinh Tế Học Cấm đoán. Hà Nội: Thế giới, 2016.

Trích dẫn MLA

Thornton, Mark. Kinh Tế Học Cấm đoán. Hà Nội: Thế giới, 2016.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.