Trích dẫn APA

Phạm, M. L. (2003). Những chủ đề cơ bản của triết học Phương Tây\. Hà Nội: Văn hoá thông tin.

Chicago Style Citation

Phạm, Minh Lăng. Những Chủ đề Cơ Bản Của Triết Học Phương Tây\. Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2003.

Trích dẫn MLA

Phạm, Minh Lăng. Những Chủ đề Cơ Bản Của Triết Học Phương Tây\. Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2003.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.