Ảnh hưởng của đảo trong phân định biển - Nhìn từ các án lệ quốc tế gần đây và liên hệ với các đảo ở Biển Đông /

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thị Anh Đào
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00594naa a2200169 4500
005 20170306195458.0
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
100 1 |a Lê, Thị Anh Đào 
245 1 0 |a Ảnh hưởng của đảo trong phân định biển - Nhìn từ các án lệ quốc tế gần đây và liên hệ với các đảo ở Biển Đông /  |c Lê Thị Anh Đào 
653 |a Biển đảo 
653 |a Phân định biển 
653 |a Án lệ quốc tế 
653 |a Biển Đông 
773 0 |g 2016, Số 16, tr.9-17  |t Nghiên cứu lập pháp 
942 |2 ddc  |c BT 
999 |c 56523  |d 56523