Người Giẻ - Triêng ở Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Thông tấn , 2016
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01270nam a22002777a 4500
001 TVQH
005 20170307024054.0
008 170307b2016 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
082 |2 23  |a 305.895930597  |b Ng558g 
245 |a Người Giẻ - Triêng ở Việt Nam  
246 |a The Gie - Trieng in Viet Nam 
260 |a Hà Nội :  |b Thông tấn ,   |c 2016 
300 |a 172 tr. :  |b ảnh ;  |c 20 cm. 
653 |a Dân tộc Giẻ Triêng  
653 |a Dân tộc thiểu số  
653 |a Việt Nam  
653 |a Sách ảnh  
653 |a Sách song ngữ 
942 |2 ddc  |c BK 
999 |c 56556  |d 56556 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 305_895900000000000_NG558G  |7 0  |9 53013  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2017-03-07  |o 305.8959 Ng558g  |p VV00043337  |r 2017-03-07  |w 2017-03-07  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 305_895900000000000_NG558G  |7 0  |9 53014  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2017-03-07  |o 305.8959 Ng558g  |p VV00043338  |r 2017-03-07  |w 2017-03-07  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 305_895900000000000_NG558G  |7 0  |9 53015  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2017-03-07  |o 305.8959 Ng558g  |p VV00043339  |r 2017-03-07  |w 2017-03-07  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 305_895900000000000_NG558G  |7 0  |9 53016  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2017-03-07  |o 305.8959 Ng558g  |p VV00043340  |r 2017-03-07  |w 2017-03-07  |y BK