Trích dẫn APA

Hứa, T. H. Những bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ xuất khẩu, quá cảnh.

Chicago Style Citation

Hứa, Thị Hồng. Những Bất Cập Và Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Kiểm Soát Hàng Hóa Giả Mạo Về Sở Hữu Trí Tuệ Xuất Khẩu, Quá Cảnh.

Trích dẫn MLA

Hứa, Thị Hồng. Những Bất Cập Và Giải Pháp Hoàn Thiện Pháp Luật Về Kiểm Soát Hàng Hóa Giả Mạo Về Sở Hữu Trí Tuệ Xuất Khẩu, Quá Cảnh.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.