Trích dẫn APA

Lê, N. (2017). Xã hội Việt Nam qua bút ký của người nước ngoài (Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa bổ sung.). Hà Nội: Hồng Đức.

Chicago Style Citation

Lê, Nguyễn. Xã Hội Việt Nam Qua Bút Ký Của Người Nước Ngoài. Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa bổ sung. Hà Nội: Hồng Đức, 2017.

Trích dẫn MLA

Lê, Nguyễn. Xã Hội Việt Nam Qua Bút Ký Của Người Nước Ngoài. Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa bổ sung. Hà Nội: Hồng Đức, 2017.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.