Trích dẫn APA

Thác Tuyên Viên, Lý Xuân Nguyên, & Viên Chuyên Vĩ. (2012). Thế giới 5000 năm những điều bí ẩn. Hà Nội: Văn hóa thông tin.

Chicago Style Citation

Thác Tuyên Viên, Lý Xuân Nguyên, and Viên Chuyên Vĩ. Thế Giới 5000 Năm Những điều Bí ẩn. Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2012.

Trích dẫn MLA

Thác Tuyên Viên, Lý Xuân Nguyên, and Viên Chuyên Vĩ. Thế Giới 5000 Năm Những điều Bí ẩn. Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2012.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.