Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay : (Sách tham khảo) /

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Minh Đoan
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2016
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Mô tả vật lý:227 tr. ; 21 cm.
Số ISBN:9786045719374