Trích dẫn APA

Greene, R. (2016). 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực. Hà Nội: Trẻ.

Chicago Style Citation

Greene, Robert. 48 Nguyên Tắc Chủ Chốt Của Quyền Lực. Hà Nội: Trẻ, 2016.

Trích dẫn MLA

Greene, Robert. 48 Nguyên Tắc Chủ Chốt Của Quyền Lực. Hà Nội: Trẻ, 2016.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.