Trích dẫn APA

Herring, J. (2014). Tranh luận để thuyết phục: Sắc sảo, thuyết phục, tự tin. Thanh Hóa: Thanh Hóa.

Chicago Style Citation

Herring, Jonathan. Tranh Luận để Thuyết Phục: Sắc Sảo, Thuyết Phục, Tự Tin. Thanh Hóa: Thanh Hóa, 2014.

Trích dẫn MLA

Herring, Jonathan. Tranh Luận để Thuyết Phục: Sắc Sảo, Thuyết Phục, Tự Tin. Thanh Hóa: Thanh Hóa, 2014.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.