Tranh luận để thuyết phục : Sắc sảo, thuyết phục, tự tin /

Lưu vào:
Tác giả chính: Herring, Jonathan
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Thanh Hóa : Thanh Hóa , 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!