Trích dẫn APA

(2016). Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang (Từ khóa I đến khóa XIII). Tuyên Quang: Knxb.

Chicago Style Citation

Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Tuyên Quang (Từ Khóa I đến Khóa XIII). Tuyên Quang: Knxb, 2016.

Trích dẫn MLA

Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Tuyên Quang (Từ Khóa I đến Khóa XIII). Tuyên Quang: Knxb, 2016.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.