Trích dẫn APA

(2018). Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Hà Nội: Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ.

Chicago Style Citation

Biến đổi Khí Hậu Và Tăng Trưởng Xanh. Hà Nội: Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ, 2018.

Trích dẫn MLA

Biến đổi Khí Hậu Và Tăng Trưởng Xanh. Hà Nội: Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ, 2018.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.