Trích dẫn APA

Vũ, H. Q. P. (2018). Giáo trình xã hội học quản lý. Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chicago Style Citation

Vũ, Hào Quang PGS.TS. Giáo Trình Xã Hội Học Quản Lý. Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.

Trích dẫn MLA

Vũ, Hào Quang PGS.TS. Giáo Trình Xã Hội Học Quản Lý. Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.