Giáo trình xã hội học quản lý /

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Hào Quang PGS.TS.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội , 2018
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!