Trích dẫn APA

(2018). Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Hà Nội: Tư pháp.

Chicago Style Citation

Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Thi Hành án Dân Sự, Thi Hành án Hành Chính. Hà Nội: Tư pháp, 2018.

Trích dẫn MLA

Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Thi Hành án Dân Sự, Thi Hành án Hành Chính. Hà Nội: Tư pháp, 2018.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.