Trích dẫn APA

Phạm, T. K. (2018). Thần thoại thế giới chọn lọc. Hà Nội: Thanh niên.

Chicago Style Citation

Phạm, Trường Khang. Thần Thoại Thế Giới Chọn Lọc. Hà Nội: Thanh niên, 2018.

Trích dẫn MLA

Phạm, Trường Khang. Thần Thoại Thế Giới Chọn Lọc. Hà Nội: Thanh niên, 2018.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.