Trích dẫn APA

Trường, K. (2018). Giai thoại dân gian Việt Nam. Hà Nội: Thanh niên.

Chicago Style Citation

Trường, Khang. Giai Thoại Dân Gian Việt Nam. Hà Nội: Thanh niên, 2018.

Trích dẫn MLA

Trường, Khang. Giai Thoại Dân Gian Việt Nam. Hà Nội: Thanh niên, 2018.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.