Trích dẫn APA

Đặng, V. T. (2019). Việt Nam đất cũ người xưa. Hà Nội: Thanh niên.

Chicago Style Citation

Đặng, Việt Thủy. Việt Nam đất Cũ Người Xưa. Hà Nội: Thanh niên, 2019.

Trích dẫn MLA

Đặng, Việt Thủy. Việt Nam đất Cũ Người Xưa. Hà Nội: Thanh niên, 2019.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.