Trích dẫn APA

Nguyễn, D. T. (2019). Các dân tộc ở Đông Nam Á. Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Duy Thiệu. Các Dân Tộc ở Đông Nam Á. Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Duy Thiệu. Các Dân Tộc ở Đông Nam Á. Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.