Trích dẫn APA

(2019). Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Hà Nội: Xuất bản thống kê.

Chicago Style Citation

Hệ Thống Ngành Kinh Tế Việt Nam. Hà Nội: Xuất bản thống kê, 2019.

Trích dẫn MLA

Hệ Thống Ngành Kinh Tế Việt Nam. Hà Nội: Xuất bản thống kê, 2019.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.