Trích dẫn APA

Pháp sư Tịnh Không. (2018). Khai thị một số vấn đề cơ bản về Phật giáo (Tái bản lần 3.). Hà Nội: Tôn giáo.

Chicago Style Citation

Pháp sư Tịnh Không. Khai Thị Một Số Vấn đề Cơ Bản Về Phật Giáo. Tái bản lần 3. Hà Nội: Tôn giáo, 2018.

Trích dẫn MLA

Pháp sư Tịnh Không. Khai Thị Một Số Vấn đề Cơ Bản Về Phật Giáo. Tái bản lần 3. Hà Nội: Tôn giáo, 2018.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.