Trích dẫn APA

Lê, N. (2018). Xã hội Việt Nam qua bút ký của người nước ngoài (Tái bản lần thứ 3.). Hà Nội: Hồng Đức.

Chicago Style Citation

Lê, Nguyễn. Xã Hội Việt Nam Qua Bút Ký Của Người Nước Ngoài. Tái bản lần thứ 3. Hà Nội: Hồng Đức, 2018.

Trích dẫn MLA

Lê, Nguyễn. Xã Hội Việt Nam Qua Bút Ký Của Người Nước Ngoài. Tái bản lần thứ 3. Hà Nội: Hồng Đức, 2018.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.