Tác phẩm "Nhà nước và cách mạng" của V.l.LêNin với vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay /

Lưu vào:
Đồng tác giả: Lê Ngọc Tuyến TS., Hà Đức Long TS.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị quốc gia , 2017
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01609nam a22002897a 4500
001 TVQH
005 20191220064827.0
008 191220b2017 vm ||||| |||| 00| 0 vie d
999 |c 57890  |d 57890 
020 |a 9786045735558 
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
082 |2 23  |a 335.43  |b T101p 
245 |a Tác phẩm "Nhà nước và cách mạng" của V.l.LêNin với vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay / 
260 |a Hà Nội :  |b Chính trị quốc gia ,  |c 2017 
300 |a 171 tr. ;  |c 21 cm. 
653 |a Chủ nghĩa Mác - Lê nin 
653 |a Nhà nước pháp quyền  
653 |a Việt Nam  
700 |a Lê Ngọc Tuyến  |c TS. 
700 |a Hà Đức Long   |c TS. 
942 |2 ddc  |c BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_T101P  |7 0  |9 56584  |a TVQH  |b TVQH  |d 2019-12-20  |o 335.43 T101p  |p VV00046683  |r 2019-12-20  |w 2019-12-20  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_T101P  |7 0  |9 56585  |a TVQH  |b TVQH  |d 2019-12-20  |o 335.43 T101p  |p VV00046684  |r 2019-12-20  |w 2019-12-20  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_T101P  |7 0  |9 56586  |a TVQH  |b TVQH  |d 2019-12-20  |o 335.43 T101p  |p VV00046685  |r 2019-12-20  |w 2019-12-20  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_T101P  |7 0  |9 58321  |a TVQH  |b TVQH  |d 2021-01-09  |o 335.43 T101p  |p VV00048330  |r 2021-01-09  |w 2021-01-09  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_T101P  |7 0  |9 58322  |a TVQH  |b TVQH  |d 2021-01-09  |o 335.43 T101p  |p VV00048331  |r 2021-01-09  |w 2021-01-09  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_430000000000000_T101P  |7 0  |9 58323  |a TVQH  |b TVQH  |d 2021-01-09  |o 335.43 T101p  |p VV00048332  |r 2021-01-09  |w 2021-01-09  |y BK