Trích dẫn APA

Nguyễn, X. X. (2019). Đại học - Định chế giáo dục cao thay đổi thế giới từ Trung cổ đến Hiện đại. Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. HCM.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Xuân Xanh. Đại Học - Định Chế Giáo Dục Cao Thay đổi Thế Giới Từ Trung Cổ đến Hiện đại. Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. HCM, 2019.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Xuân Xanh. Đại Học - Định Chế Giáo Dục Cao Thay đổi Thế Giới Từ Trung Cổ đến Hiện đại. Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. HCM, 2019.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.