Trích dẫn APA

Lại, T. T. B. (2020). Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Lại, Thị Thanh Bình. Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Quyền Con Người. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2020.

Trích dẫn MLA

Lại, Thị Thanh Bình. Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Quyền Con Người. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2020.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.