Trích dẫn APA

Vũ, V. Q. (2019). Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long - Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Quận Hoàng Mai. Hà Nội: Hà Nội.

Chicago Style Citation

Vũ, Văn Quân. Hồ Sơ Tư Liệu Văn Hiến Thăng Long - Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Quận Hoàng Mai. Hà Nội: Hà Nội, 2019.

Trích dẫn MLA

Vũ, Văn Quân. Hồ Sơ Tư Liệu Văn Hiến Thăng Long - Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Quận Hoàng Mai. Hà Nội: Hà Nội, 2019.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.