Trích dẫn APA

Thế Đạt. (2003). Du lịch và du lịch sinh thái\. Hà Nội: Lao động.

Chicago Style Citation

Thế Đạt. Du Lịch Và Du Lịch Sinh Thái\. Hà Nội: Lao động, 2003.

Trích dẫn MLA

Thế Đạt. Du Lịch Và Du Lịch Sinh Thái\. Hà Nội: Lao động, 2003.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.