Du lịch và du lịch sinh thái\

Sách giới thiệu tổng quan về ngành kinh tế du lịch Việt Nam, phân tích tài nguyên du lịch, các loại hình du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch sinh thái, từ đó đề ra phương hướng tổ chức, quản lý kinh tế du lịch và phát triển nguồn nhân lực nhằm mục đích đổi mới hoạt động ngành du lịch trong những...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thế Đạt
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách giới thiệu tổng quan về ngành kinh tế du lịch Việt Nam, phân tích tài nguyên du lịch, các loại hình du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch sinh thái, từ đó đề ra phương hướng tổ chức, quản lý kinh tế du lịch và phát triển nguồn nhân lực nhằm mục đích đổi mới hoạt động ngành du lịch trong những năm tới
Mô tả vật lý:205tr.