Trích dẫn APA

Lê Văn Lan, Giang Quân, & Lưu Minh Trị. (2019). Mười giá trị văn hóa tiêu biểu Thăng Long - Hà Nội: Đình, đền, chùa, miếu, phủ, quán, nhà thờ. Hà Nội: Hà Nội.

Chicago Style Citation

Lê Văn Lan, Giang Quân, and Lưu Minh Trị. Mười Giá Trị Văn Hóa Tiêu Biểu Thăng Long - Hà Nội: Đình, đền, Chùa, Miếu, Phủ, Quán, Nhà Thờ. Hà Nội: Hà Nội, 2019.

Trích dẫn MLA

Lê Văn Lan, Giang Quân, and Lưu Minh Trị. Mười Giá Trị Văn Hóa Tiêu Biểu Thăng Long - Hà Nội: Đình, đền, Chùa, Miếu, Phủ, Quán, Nhà Thờ. Hà Nội: Hà Nội, 2019.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.