Tài liệu hỏi - đáp về văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng : Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân) /

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Ban Tuyên giáo Trung ương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2021
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Mô tả vật lý:151 tr.; 19 cm.
Số ISBN:9786045766293